DSI Castor

Galeasen CASTOR af Bogense

 

CVR nr. 35427562

 

Den selvejende institution

DSI / Castor af Bogense

 

I 1996 blev Castor indkøbt af "Havfrueforeningen" og senere overdraget til et A/S bestående af ca. 100 borgere, erhverv og foreninger i byen.

 

Siden 2015 ejes Castor af den selvejende institution

der arbejder for bevaring af det gamle træskib.

 

Hvert år renoveres Castor, og sikkerhedsforholdene opdateres

i samråd med søfartsstyrelsen.

 

Den indtjening skibet sejler ind, går til fornyelser og renovering ombord.

 

Bestyrelse:

 

Karin Nielsen, Leif Devantier Larsen, Lars Hansen,

Gunner Møgelvang, Torben Steenberg Hansen

og Henning Gammelgaard (fmd.)

 

Referat af generalforsamling 2018

Bestyrelsens seneste beretning

Vedtægter

Castor

søger

besætning

KLIK HER